קיט קוילאוברים בלישטיין

  • בניגוד לקפיצים , קיט הקוילאוברים כולל גם בולמי זעזועים המאפשרים לבעל הרכב לשלוט בגובה הרכב  ובקשיחות הבולם.