צינור מצערת CTS

  • צינור המצערת מבית CTS TURBO בשונה מהמקורי מיוצר מחומר המועיל לבידוד ונידוף חום .

    בצינור המצערת מבית CTS קיימת אפשרות הברגה לדיזת מתנול.