פורק לחץ \ וסת גדישה

  • Forge Motorsport הינה חברה המתמחה בכל הקשור ליניקת אויר ופריקת אויר לרכבי טורבו.

    וסת הגדישה של Forge (פורק הלחץ) נועד להחזיק גדישה גבוהה יותר מוסת הגדישה המקורי ופורק את הלחץ בצורה חדה ומהירה מהמנוע.                        בעת פריקת הלחץ מהמנוע נבחין בצליל פריקה מוגבר מהוסת.