כוהלים מקוריים ומשופרים

  • תפקיד הכהלים הינו להמיר את המתח המגיע לפלאגים (מצתים)

    לכל רכב כהלים משלו ואפשרות לשדרג כהלים.