דאון פייפ CTS

  • שדרוג משמעותי לסאונד ולהספק , מעבר חד מסטייג' 1 לסטייג' 2.
    רמת ההספק והביצועים עולה בזכות זרימת גזים טובה יותר של גזי הפליטה מהטורבו.
    הדאון פייפ בחלקו מיוצר מיציקה לשמירה על עמידות לאורך זמן,

    והפחתת מערבולות תוך זרימה מהירה יותר של גזי הפליטה החוצה.