ברגי ראש קפיצים ושסתומים מחוזקים

  • אנו מספקים קפיצי שסתומים לבניית מנועים להספקים גבוהים.

    על מנת להגיע להספק גבוהה באופן בטיחותי מומלץ ואף רצוי לשדרג את קפיצי השסתומים המקוריים.

    לכל מנוע קפיצי שסתומים משלו.