בוכנות מחוזקות

  • כשברצון הלקוח להגיע להספק גבוהה יותר , הדרך שנבחר בה היא הבטוחה ביותר.

    לכן , כאשר משרדגים את מערכת הטורבו של הרכב וההספק מכפיל את עצמו - 

    אנו ממליצים על החלפת הבוכנות המקוריות למחוזקות המסוגלות לשאת עומס רב יותר, על מנת להשאר בתחום האמינות ולמנוע נזק עתידי למנוע.